Rijhal

In 2008 werd door de ledenvergadering van onze vereniging besloten om gebruik te gaan maken van een nieuwe door de Stichting Hippisch Festijn Grave te bouwen rijhal. Na het Hippisch Festijn Grave 2011 werd gestart met de bouw van deze indoorfaciliteit.

Sinds 30 oktober 2011 worden de lessen voor de leden in de rijhal gehouden en kunnen de leden van PPV 't Raamdal buiten de lessen om vrij gebruik maken van deze paardensportfaciliteit op ruitersportterrein 't Raamdal. De rijhal is tegen het bestaande clubgebouw aangebouwd. De afmeting van de rijbaan is 24x45 meter. Daarnaast is een aanbouw gerealiseerd voor materialenopslag. De rijhal is eind maart 2012 officieel geopend.

 

Rijhal in gebruik - zomer 2012

 

Eind 2017 is er door verkoop van obligaties voldoende geld bijeengebracht om een nieuwe bodem in de rijhal te kunnen realiseren. Net voor de Kerstdagen van 2017 is de bodem van de rijhal vernieuwd. Deze is mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Hippisch Festijn Grave, enkele bedrijven, enkele fans en de leden van PPV 't Raamdal.

veiligheidscertificaat

 

De accommodatie van Stichting Hippisch Festijn Grave voldoet aan de eisen van het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport en is gecertificeerd.
 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over het gebruik van de rijhal dan kunt u contact opnemen via info@hippischfestijngrave.nl